Trädgårdsdesign

I trädgårdsdesignen innefattar olika delar, beroende på vilken hjälp man vill ha och behöver;

Funktionsplan/Ideskiss: En grov skiss som beskriver funktionerna  i trädgården, bla. var lek, köksland, uteplats, fruktgård, torkvinda mm. kan ha för plats. En enkel ritning som vi tillsammans utgår ifrån för att gå vidare i designprocessen.

Illustrationsplan: Visar en mer detaljerad skiss över träd, rabatter och uteplatser mm. På skissen visas trädgårdens ideèr och avdelningar i färg och form.

Designförslag: En färdig ritning med växtförslag, växtlista och en eventuell skötselplan.

För att jag skall kunna förbereda mig bäst, mejlar jag Er en checklista över funderingar, behov och önskemål Ni har med trädgården. En tomtkarta i skala 1:100 eller 1:200 med vädersträck är också önskvärt. Den kan man beställa kostnadsfritt på kommunen.

En hel trädgård, en entrè, rabattförslag eller en del av Er trädgård, allt är välkommet! ( OBS! Denna tjänsten görs bara under vintermånaderna, nov-mars!)