Vår blomsterodling startade i liten skala sommaren 2019 och vi odlar eterneller samt lite snittblommor.

2020 påbörjades en större anläggning i form av en mer formell trädgård.
Odlingen ramades in med stålkanter och en
thuja `smaragd´ häck planterades runt om. 
Vi leverarar till butiker samt har självplock.