Vår blomsterodling i liten skala...
Här odlar vi snittblommor, eterneller samt dahlior.

Självplocket för 2021 är nu igång och tiderna meddelas på instagram och facebook.
Det går även fint att beställa blommor av oss.

Vid plock ta gärna med er en spann att plocka i. Sax och snöre samt fina papper finns på plats om man vill binda här.
Gå varsamt fram och barn får inte plocka!